جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 2
شماره 2 سال 2
پاییز - زمستان 1395
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

جهاد در اندیشه رهبر معظم انقلاب از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مطابق دیدگاه ایشان نه‌تنها بدون جهاد هیچ ثمره‌ای در دنیا و آخرت نصیب انسان و جامعه نمی‌شود، بلکه جهاد عامل ایجاد تمدن و استمرار آن نیز هست. ایشان یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را رویکرد جهادی می‌دانند. اکنون که تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله ضروری‌ترین اهداف جمهوری اسلامی می‌باشد بایسته است جهاد اقتصادی در اندیشه‌های رهبری بررسی شده و تصویر روشنی از آن ارائه گردد. در این مطالعه اکتشافی با روش تحلیل متن منظومه کاملی از جهاد اقتصادی شامل تعریف، اهمیت، ضرورت، الزامات، مؤلفه‌ها، مصادیق و نتایج استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی بدون رویکرد جهادی قابل تحقق نیست.
سعید فراهانی فرد - مجتبی غفاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتي ، رویکرد جهادی ، جهاد اقتصادی ، رهبر معظم انقلاب
اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی برآمده از فرهنگ اسلامی، مبتنی بر دو محور تعیین نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و ارائة راهبردهای ایمن‌ساز در رویکرد اسلامی است. در این مقاله به بررسی این پرسش پرداخته می‌شود که اقتصاد مقاومتی چه رویکردی در تحلیل آسیب‌پذیری‌های اقتصادی دارد. فرضیه پژوهش که با روش تحلیلی ارزیابی شده این است که تحلیل جامع از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده از تحلیل نهادی ـ اسلامی است. در تحلیل نهادی ـ اسلامی، آسیب‌شناسی اقتصادی در چهار سطح فرهنگ، قوانین، ساختارها و رفتارهای اقتصادی با استفاده از رویکرد اسلامی صورت می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در اندیشه اقتصاد مقاومتی، ریشه عمده آسیب‌های اقتصادی ترویج فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر خودخواهی است. این آسیب سرچشمه آسیب‌های قانون، ساختار و رفتار اقتصادی است. این تحلیل از آن جهت از اندیشه نهادی صرف فاصله می‌گیرد که رویکردی اسلامی را در تحلیل آسیب‌شناسی‌های چهارگانه در نظر دارد.
محمدجواد توکلی - امید ایزانلو
DOI : 0
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی ، آسیب‌شناسی اقتصادی ، اقتصاد ایران ، اقتصاد اسلامی
ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور می‌باشد؛ زیرا بدون تحقق این شرط افق آینده برای سرمایه‌گذاری و تولید روشن نیست و برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل روبه‌رو می‌شود. با ثبات اقتصادی شرایط پایداری وجود دارد که افراد جامعه نسبت به تأمین نیازهای ضروری آینده خود و تولیدکننده نسبت به سودآوری فعالیت اقتصادی‌اش، نگران نوسان‌های اقتصادی نیست. از سوی دیگر ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون‌زا و برون‌نگر که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان‌های مردمی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را می‌پیماید؛ بنابراین قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تأمین نماید؛ اما اگر اقتصاد کشور به‌جاي برون‌نگربودن، برون‌گرا بود، نوسان‌های اقتصاد جهاني از يک‌سو و نقشه‌ها و توطئه‌هاي دشمنان از سوی ديگر، ثبات اقتصاد کشور در سطح کلان را از بين برده و اقتصاد کشور با تکانه‌هاي خارجي دچار آسيب يا بحران مي‌گردد. در این مقاله تلاش شده با توجه به ویژگی‌های یک اقتصاد باثبات در سطح کلان و مهم‌ترین راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه این‌دو با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت.
محمد جمال خلیلیان اشکذری
DOI : 0
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی ، ثبات اقتصادی ، نوسان‌های اقتصادی
شرایط فنی جدید لزوم تجدید نظر اساسی در شیوه استفاده از منابع نفت و گاز کشور را قطعی می‌کند. از نگاه اقتصادی و اقتصاد اسلامی با توجه به آینده بازار و احتمال بالای کاهش قیمت می‌بایست سياست فروش نفت و گاز خام تغيير كند و به سمت ايجاد ارزش افزوده بيشتر حركت كرد و از ورود ارزش منابع طبيعي به بودجه دولت خودداری شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت از اتلاف منابع جلوگیری شود. بندهای سیزده، چهارده، پانزده، هفده و هیجده سیاست‌های اقتصاد مقاومتي الزاماتي را ايجاد كرده كه به نظر مي‌آيد با توجه به آينده بازار نفت به‌خوبی تنظيم شده و لازم است در جهت آن حركت صورت گيرد. توجه جدي به عرضه منابع غير متعارف و تأثیر آن بر بازار انرژي تصميمات دقیق‌تری را شكل می‌دهد.
مرتضی رضایی - مجید رضایی دوانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نفت و گاز غیرمتعارف ، اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد اسلامی ، اقتصاد انرژی
هدف از این پژوهش مفهوم¬پردازی و تبیین نقش کارآفرینی استراتژیک و عناصر نظام دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و به‌کارگیری روش توصیفی ـ تحلیلی نخست مفاهیم کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن شرح و سپس مفهوم اقتصاد مقاومتی و نقش عناصر پنج¬گانه نظام آموزش عالی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بستر کارآفرینی استراتژیک به‌تفصیل ارائه شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می‌باشد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر منابع و مراجع موجود فیش‌برداری و در راستاي هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، نمونه‌گیری انجام ‌نشده و منابع و مراجع در دسترس بررسی و تحلیل شده است. عمده¬ترین نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی برای اینکه بتوانند ضمن تولید محصولات جدید، اثربخشی خود را افزایش داده و در جهت اقتصاد مقاومتی پیشرو و تأثیرگذار باشند، باید بتوانند نوآوری را در عناصر، اجزا و ارکان مختلف شامل مدیریت، اعضای هیئت علمی و کارکنان، دانشجویان، عناصر برنامه درسی و نظام ارزشیابی و سنجش خود در جهت کارآفرینی استراتژیک به کار گیرند.
قاسم سلیمی - مهدی امیری
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی ، مدیریت استراتژیک ، کارآفرینی استراتژیک ، اقتصاد مقاومتی ، آموزش عالی
قرض‌الحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی می‌تواند ایفا نماید؟ این مهم‌ترین پرسشی است که مقاله در صدد پاسخ به آن است. فرضیه‌ای که مقاله به دنبال اثبات آن است، این می‌باشد که قرض‌الحسنه نقش مثبتی در برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی (تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمی‌بودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی و تولید ملی) دارد. برای اثبات این فرضیه، نخست تلاش شده است رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و قرض‌الحسنه بررسی شود، سپس هر یک از محورهای شش‌گانه فوق به‌طور جداگانه، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشان داده شده است که قرض‌الحسنه در ایجاد آنها چه نقشی ایفا می‌کند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی به دنبال اثبات فرضیه خود است.
علی اصغر هادوی نیا
DOI : 0
کلمات کلیدی : قرض‌الحسنه ، اقتصاد مقاومتی ، تعدیل مصرف ، عدالت اقتصادی ، مردمی‌بودن ، انگیزه جهادی ، سلامت اقتصادی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول :سیدحسین میرمعزی
سردبیر :سعید فراهانی فرد
هیئت تحریریه :
حسن آقانظری
عسکر دیرباز
سیدمحمدکاظم رجایی
سعید فراهانی فرد
غلامعلی معصومی نیا
محمدنقی نظرپور
علی اصغر هادوی نیا
شاپا :2748-2538
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده