جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139704121947133000105 Explaining the foundations of kowsari economic development pattern to implement in terms of resistance economy
saeed iranmanesh
seyed andol majid jalaee
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)