اخبار نشریه

اخذ رتبه علمی ترویجی

نشریه پژوهش های اقتصاد مقاومتی موفق به اخذ رتبه علمی ترویجی از شورای عالی حوزه های علمیه شد.