مقاله


کد مقاله : 139610121551533000009

عنوان مقاله : اقتصاد مقاومتي به عنوان يك انديشه اسلامي

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 635

فایل های مقاله : 734 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدجواد توکلی tavakoli@iki.ac.ir استادیار دکترا
2 امید ایزانلو omidezanlo@gmail.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تفسيرهاي متفاوتي از ماهيت اقتصاد مقاومتي در پيشينه رو به رشد آن شده است. يكي از نقاط ضعف اين تفسيرها، عدم تمركز بر مفهوم محوري در اقتصاد مقاومتي و همچنين عدم تبيين وجه اسلاميت آن است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، ماهيت اقتصاد مقاومتي در رويكرد اسلامي بررسي مي¬شود. فرضيه تحقيق آن است كه اقتصاد مقاومتي در بررسي چگونگي ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در كنار رشد اقتصادی و عدالت، از رهيافت‌هاي اسلامي در تعيين آسيب‌پذيري‌هاي اقتصادي، رتبه‌بندي آنها و همچنين راهبردهاي ايمن‌ساز بهره‌ مي‌برد. نتايج نشان مي‌دهد كه تحليل اقتصاد مقاومتي از آسيب‌هاي اقتصادي دروني/بيروني، رفتاري/ساختاري و كلان/بخشي متفاوت از آسيب‌شناسي ارائه شده در پيشينه اقتصاد تاب‌آوري است. راهبردهاي اقتصاد مقاومتي جهت مقابله با اين آسيب‌ها نيز متمايز از راهبردهاي تاب‌آوري اقتصادي است. توجه به آسيب‌هاي نظام مالي ربوي، فرهنگ مصرف‌گرايي و نظام تأمين اجتماعي متمركز از جمله مختصات اقتصاد مقاومتي است. تأمين مالي مشاركتي، فرهنگ مصرف اعتدالي و نظام تأمين اجتماعي غير متمركز نيز از جمله راهبردهاي ايمن‌ساز برخاسته از انديشه‌هاي اسلامي است.