فهرست مقالات


شماره 4 سال 3 پاییز - زمستان 1396
شماره 3 سال 2 بهار - تابستان 1396
شماره 2 سال 2 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13961019170493000016 تبیین رویکرد جهادی در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
سعید فراهانی فرد
مجتبی غفاری
2 139610191717543000017 رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیب‌‌شناسی اقتصادی
محمدجواد توکلی
امید ایزانلو
3 139610191725243000018 ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی
محمد جمال خلیلیان اشکذری
4 139610191729513000019 منابع نفت و گاز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: چالش‌ها و راهکارها (با تأكيد بر منابع نامتعارف)
مرتضی رضایی
مجید رضایی دوانی
5 139610191747153000020 مفهوم‌پردازي و تبیین سهم کارآفرینی استراتژیک و مدیریت دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی
قاسم سلیمی
مهدی امیری
6 13961019181973000021 نقش قرض‌الحسنه در اقتصاد مقاومتی
علی اصغر هادوی نیا

شماره 1 سال 1 بهار - تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139610121551533000009 اقتصاد مقاومتي به عنوان يك انديشه اسلامي
محمدجواد توکلی
امید ایزانلو
2 13961012167173000010 اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید، توزیع و مصرف با نگاهی به آموزه‌های قرآنی (با تأکید بر سوره توبه)
آزاده منظوری
محمدنقی نظرپور
مجید رضایی
3 139610121756563000011 الگوی رفتار تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی
سید حسین میرمعزی
4 139610121830113000013 نقش مردم در اقتصاد مقاومتی (با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب)
احمدعلی یوسفی
مجتبی غفاری
5 139610161528503000014 اقتصاد مقاومتی؛ تضمین‌کننده امنیت اقتصادی کشور
محمد جمال خلیلیان اشکذری
6 13961016161393000015 شاخص عدالت در سهم‌بری عوامل تولید با نگرش اسلامی
سید محمد کاظم رجایی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)