مقاله


کد مقاله : 139610161528503000014

عنوان مقاله : اقتصاد مقاومتی؛ تضمین‌کننده امنیت اقتصادی کشور

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 631

فایل های مقاله : 354 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جمال خلیلیان اشکذری m_khalil411@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به¬طوری¬که بدون آن سرمایه¬گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی¬گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط مناسبی است که او بتواند نیازهای حیاتی و ضروری خود را به راحتی تهیه کند و نسبت به تأمین آنها نگرانی نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین وضعیتی یک فرد می¬تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد. پرسش اصلی مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران چگونه می¬توان به هدف امنیت اقتصادی دست یافت؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می-تواند تأمین¬کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون¬زا و برون¬نگر است و با بها دادن و استفاده از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را طی می‌کند؛ از این‌رو می¬تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تأمین کند. در این مقاله رابطه دو مؤلفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش‌های دولتی و مردمی تبیین می¬شود. البته تبیین همه الزامات امکان¬پذیر نیست؛ بلکه در مورد آن دسته از الزامات مؤثر بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.