راهنمای تدوین مقاله


نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله نکات ذیل را در نظر داشته باشند 

 

- فایل های مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان بارگذاری نمایید. مقالاتی که نام و مشخصات نویسندگان در آن ذکر شده است، برای انجام اصلاحات به نویسنده عودت داده خواهد شد.

 

 

 

راهنماي تنظيم و ارسال مقالات‏

لطفاً به هنگام تنظيم و ارسال مقالات به موارد زير توجه فرماييد:

  1. نام، نام ‏خانوادگي، ميزان تحصيلات، رتبه علمي، نشاني، كدپستي و شماره تماس مؤلف نوشته شود. در صورت تعدد نویسندگان، نویسنده مسئول مشخص شود.
  2. مقالات براساس شیوه‌نامه مجله حروف‌چيني شده و به پست الکترونیک نشریه ارسال شود. جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها به‌صورت غیررنگی با توجه به ابعاد مجله تنظیم و استفاده شود.
  3. حجم هر مقاله بيش از 25 صفحه 350 كلمه‏اي نباشد. مقالات پرحجم در دفتر مجله تلخيص خواهد شد.
  4. چكيده فارسي مقاله، حداكثر در 250 كلمه به همراه ترجمه انگليسي آن به همين مقدار ضميمه شود.
  5. واژگان كليدي فارسي و معادل انگليسي آنها و طبقه‌بندی JEL در آغاز مقاله نوشته شود.
  6. مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي چاپ شده باشد.
  7. مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلات يا مجموعه‏ها براي چاپ فرستاده شده باشد.
  8. معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، بلافاصله پس از آنها بايد داخل پرانتز درج شود.
  9. منابع مورد استفاده در مقاله به اين شكل نوشته شود: نام‏ خانوادگي نويسنده، تاريخ انتشار و شماره جلد (در صورتی كه اثر داراي بيش از يك جلد باشد) و شماره صفحه (مظفر، 1357، ج2، ص194). در صورت تكرار منبع، به كلمه «همان» و ذكر شماره جلد و صفحه بسنده شود (همان، ج1، ص19) و در صورت تعدد آثار منتشره در سال واحد از يك مؤلف جهت‏ نماياندن ترتيب انتشار از حروف الف، ب، ج و ... استفاده شود. فهرست منابع با رعايت ترتيب الفبايي نام‏ خانوادگي نويسندگان به شكل ذيل در آخر مقاله درج شود.

أ) براي كتاب: نام خانوادگی، نام نويسنده؛ نام كتاب؛ نام مترجم؛ شماره ‏جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر، سال انتشار.

ب) براي مقاله: نام ‏خانوادگی، نام نويسنده؛ «عنوان مقاله»؛ عنوان مجموعه (مجله)، شماره مجله، سال انتشار.

 

m فصلنامه در تلخيص و ويرايش مقالات و مطالب آزاد است.

m اصل مقـالات ارسالي بازگردانده‏ نمي‏شود.