مقاله


کد مقاله : 13991018141223030224

عنوان مقاله : تحلیل آثارکارایی بازار به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی

نشریه شماره : 7 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 132

فایل های مقاله : 484 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نغمه هنرور naghmeh_honarvar@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 همایون رنجبر homayuonr38@gmail.com دانشیار دکترا
3 سارا قبادی s-ghobadi@hotmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

ارتقای کارایی بر پدیده‌ها اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تأثیر دارد. از این‌‌رو هدف این مطالعه تحلیل آثارکارایی بازار به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی با شاخص رقابت‌پذیری متوسط رو به بالا طی دوره 2008 تا 2018 است. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) آثار کارایی بازار بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفته می شود. به‌طورکلی نتایج نشان از این است که بهبود کارایی بازار در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و سرانجام افزایش کامیابی اقتصادی منجر می شود. همچنی، نتایج نشان دادندکه مؤثرترین متغیر بر کارایی بازار، سرمایه‌گذاری است که بیشترین تأثیر خود را در میان‌مدت و بلندمدت بر کارایی بازار بر جای می‌گذارد.