مقاله


کد مقاله : 139610121756563000011

عنوان مقاله : الگوی رفتار تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 606

فایل های مقاله : 2/07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسین میرمعزی h.mirmoezi@gmail.com - -

چکیده مقاله

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم¬بنیاد است. یکی از عرصه¬های اقتصادی که مردم باید در آن نقش اصلی را بازی کنند، عرصه تولید است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اقتصاد مقاومتی نقش مردم در عرصه تولید چگونه است؟ و تولیدکننده در این اقتصاد چه چیزی را و چگونه تولید می¬کند؟ اين تحقيق درصدد اثبات آن است که تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی تولیدکننده جهادگر است. تولیدکننده جهادگر برای خدا و در راه او تمام توان فکری، بدنی و مالی خود را برای بيشينه كردن تولید مورد نیاز جامعه به کار می¬برد. در این پ‍ژوهش در چارچوب نظام علت و معلول مادی و در مدلی ساده با فرض سرمایه ثابت نشان داده مي¬شود که چنین تولیدکننده¬ای بهتر است برای استخدام عوامل تولید از روش مشارکت در سود استفاده كند تا حداکثر تولید را با بيشترين سود به دست آورد. در این صورت او سود مازاد بر حداقل میزان مورد نیاز خود را برای افزایش سرمایه¬گذاری و تولید بیشتر به کار مي¬برد. در صورتی که استفاده از روش مشارکت در سود به هر دلیلی ممکن نباشد، تولیدکننده جهادگر تولید خود را با قید دستیابی به حداقل سود مورد نیاز به حداکثر می¬رساند. در پایان نیز متذکر شدیم که اگر تولید کننده در عرصه تولید جهاد نماید هدایت و نصرت الهی را به همراه خواهد داشت و نتایجی که به آن دست می¬یابد مضاعف خواهد شد.