مقاله


کد مقاله : 139610191725243000018

عنوان مقاله : ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 836

فایل های مقاله : 532 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جمال خلیلیان اشکذری m_khalil411@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور می‌باشد؛ زیرا بدون تحقق این شرط افق آینده برای سرمایه‌گذاری و تولید روشن نیست و برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل روبه‌رو می‌شود. با ثبات اقتصادی شرایط پایداری وجود دارد که افراد جامعه نسبت به تأمین نیازهای ضروری آینده خود و تولیدکننده نسبت به سودآوری فعالیت اقتصادی‌اش، نگران نوسان‌های اقتصادی نیست. از سوی دیگر ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون‌زا و برون‌نگر که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان‌های مردمی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را می‌پیماید؛ بنابراین قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تأمین نماید؛ اما اگر اقتصاد کشور به‌جاي برون‌نگربودن، برون‌گرا بود، نوسان‌های اقتصاد جهاني از يک‌سو و نقشه‌ها و توطئه‌هاي دشمنان از سوی ديگر، ثبات اقتصاد کشور در سطح کلان را از بين برده و اقتصاد کشور با تکانه‌هاي خارجي دچار آسيب يا بحران مي‌گردد. در این مقاله تلاش شده با توجه به ویژگی‌های یک اقتصاد باثبات در سطح کلان و مهم‌ترین راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه این‌دو با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت.