مقاله


کد مقاله : 139702301531193000063

عنوان مقاله : تحقق سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتي از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی

نشریه شماره : 25382748 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 581

فایل های مقاله : 541 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدنقی نظرپور nazarpur@mofidu.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 سید مهدی میرحسینی seyedmehdi_mirhoseini@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و چنین رهنمودِ حکیمانه¬ای نوید آن را داد که دورشدن از اقتصاد نفتی و حرکت به‌‌سوی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی است که می‌تواند زمینه¬های توسعه همه‌جانبه کشور را فراهم آورد. دستيابي به این مهم نيازمند بسترسازي و ايجاد زمینه‌هایی است كه اگر تحقق نيابد نمي¬توان اميدی به شکل‌گیری صحیح این گفتمان در جامعه داشت. یکی از راهبردی¬ترین ابزارها در این مسیر بهره¬گیری از اقتصاد آزمایشگاهی است که با تکیه بر آزمون¬های آزمایشگاهی و کنترل¬شده می‌توان به تولید داده¬های قابل استناد و نزدیک به جریان واقعی اقتصاد پرداخت و بدین¬سان بسترهای لازم برای پیاده¬سازی، توسعه و رفع هرچه بهتر مشکلات و موانع اقتصادی مرتبط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در بخش¬های مختلف اقتصاد ایران را فراهم آورد. در همین راستا پژوهش حاضر با بهره¬گیری از روش توصیفی و تحلیل محتوا به تبیین پیاده-سازی سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتي از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی می¬پردازد و با تمرکز بر هفت بند از سیاست¬های ابلاغی، چگونگیِ به‌کارگیری آزمون¬های آزمایشگاهی در پیاده-سازی سیاست¬های مذکور را در قالب ارائه راهکارهای بومی¬سازی‌شده بررسی کرده و سنجش قدرت تحلیلی اقتصاد آزمایشگاهی در ارتباط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در بوته آزمایش قرار می‌دهد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می¬رسد اقتصاد آزمایشگاهی قابلیت اتخاذ تصمیم‌های درست و لااقل کم‌ریسک را در فعالیت‌های اقتصادی داراست.