مقاله


کد مقاله : 139707141825413000161

عنوان مقاله : رهیافتی بر تبیین قناعت و نقش آن در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن کریم و روایت‌ها

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 977

فایل های مقاله : 502 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایوب امرائی amraee_1360@yahoo.com استادیار دکترا
2 غلامرضا عالیخانی gh.alikhani.72@Gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 یونس نادمی younesnademi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش پیش‌رو درصدد است با بهره‌گیری از آیه‌ها و روایت‌ها به روش تحلیلی _توصیفی، نقش و جایگاه قناعت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فضیلت‌های اخلاقی در سیاست اقتصاد مقاومتی از دید منابع اسلامی تبیین کرده و به این پرسش پاسخ دهد که قناعت چه جایگاهی در آیه‌ها و روایت‌های اسلامی داشته و چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ فرضیه تحقیق پیش‌رو آن است که این فضیلت اخلاقی براساس نتیجه‌های مطلوبی که در پی دارد، می‌تواند شاخص مهمی در تحقق هدف‌های اقتصاد مقاومتی باشد. با بررسی آیه‌ها و روایت‌ها محقق شد مواردی مانند خانواده، فرد، شناخت و باورها از جمله مهم‌ترین عامل‌های پدیدآمدن و تقویت قناعت در زندگی بوده که در صورت تحقق، نتیجه‌های مطلوبی مانند بی‌نیازی، رضایت‌مندی، سلامتی دین و بدن، عفت، زهد، هدایت و رستگاری را در پی خواهد داشت. در اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین اقدام، اصلاح الگوی مصرف خانواده است. از طرفی الگوی مصرف در اسلام تحت عنوان قناعت مطرح‌شده که نتیجه‌ها و آثار مطلوبی مانند رضایت و خشنودی خداوند متعال، رسیدن به رفاه اقتصادی، سعادتمندی و هدایت‌یابی و سلامتی جسم و جان را در پی دارد. هم‌چنین از دید نظریه اقتصادی قناعت از یکسو از راه افزایش پس‌انداز، منابع کافی را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری و تقویت تولید و اشتغال فراهم می‌کند و از طرف دیگر با تأمین منابع بیشتر برای عقد قرض‌الحسنه می‌تواند نیازهای مصرفی اقشار کم‌درآمد را تأمین کند و در نتیجه می‌تواند نقشی اثرگذار در کاهش فقر، بهبود توزیع درآمد و افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.