مقاله


کد مقاله : 139610191717543000017

عنوان مقاله : رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیب‌‌شناسی اقتصادی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 591

فایل های مقاله : 840 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدجواد توکلی tavakoli@iki.ac.ir استادیار -
2 امید ایزانلو omidezanlo@gmail.com - -

چکیده مقاله

اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی برآمده از فرهنگ اسلامی، مبتنی بر دو محور تعیین نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و ارائة راهبردهای ایمن‌ساز در رویکرد اسلامی است. در این مقاله به بررسی این پرسش پرداخته می‌شود که اقتصاد مقاومتی چه رویکردی در تحلیل آسیب‌پذیری‌های اقتصادی دارد. فرضیه پژوهش که با روش تحلیلی ارزیابی شده این است که تحلیل جامع از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده از تحلیل نهادی ـ اسلامی است. در تحلیل نهادی ـ اسلامی، آسیب‌شناسی اقتصادی در چهار سطح فرهنگ، قوانین، ساختارها و رفتارهای اقتصادی با استفاده از رویکرد اسلامی صورت می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در اندیشه اقتصاد مقاومتی، ریشه عمده آسیب‌های اقتصادی ترویج فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر خودخواهی است. این آسیب سرچشمه آسیب‌های قانون، ساختار و رفتار اقتصادی است. این تحلیل از آن جهت از اندیشه نهادی صرف فاصله می‌گیرد که رویکردی اسلامی را در تحلیل آسیب‌شناسی‌های چهارگانه در نظر دارد.