مقاله


کد مقاله : 139803011836203010013

عنوان مقاله : بررسی چگونگی اثرگذاری تحریم‌های صنعت نفت و گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور با پافشاری بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت

نشریه شماره : 5 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 410

فایل های مقاله : 1/08 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان ولدان زرقانی valadan.12@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

تحریم اقتصادی ابزاری برای دست‌یابی به اهداف سیاست خارجی می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون مورد تحریم‌های گوناگون تجاری و مالی از سوی کشورهای غربی بوده است. طی سال‌های اخیر شاهد شدت‌یافتن تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور به‌ویژه در حوزه انرژی هستیم. کشورهای تحریم‌کننده ایران در جهت نشانه‌روی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور، صنعت نفت و گاز را به‌عنوان مهم‌ترین منبع پدیدآمدن درآمد ملی هدف گرفته‌اند. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی پیامدهای ناشی از تحریم‌های این حوزه که خود شامل سه بخش تحریم صادرات نفت، تحریم در صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز و تحریم در صنایع پایین‌دستی این صنعت است، تشدید می‌شود. تحریم‌های حوزه‌ انرژی پیامدهایی هم‌چون کاهش شدید درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ورود کالاها و تجهیزات مورد نیاز در پی دارد و در این جهت حوزه‌های اقتصاد کلان مانند رشد، تورم و بیکاری تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در عین حال باید توجه داشت که مشکلات پدیدآمده از سوی تحریم‌های انرژی به استفاده نامناسب ما از منابع هیدروکربوری و چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل ازآن برمی‌گردد. در پژوهش پیش‌رو در ابتدا با استفاده از مباحث نظری چگونگی اثرگذاری تحریم‌های نفت و گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را بررسی کرده‌ایم. با توجه به تحلیل کیفی صورت‌گرفته،‌ کشور ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه و یک صادرکننده نفت خام تحت تأثیر شوک‌های درآمد ارزی حاصل از نفت قرار می‌گیرد. ما دریافتیم که شوک‌های ارزی حاصل از درآمدهای نفتی پاشنه آشیل اقتصاد ایران شمرده می‌شود.