مقاله


کد مقاله : 13961019181973000021

عنوان مقاله : نقش قرض‌الحسنه در اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 664

فایل های مقاله : 496 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اصغر هادوی نیا alihadavinia@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

قرض‌الحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی می‌تواند ایفا نماید؟ این مهم‌ترین پرسشی است که مقاله در صدد پاسخ به آن است. فرضیه‌ای که مقاله به دنبال اثبات آن است، این می‌باشد که قرض‌الحسنه نقش مثبتی در برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی (تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمی‌بودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی و تولید ملی) دارد. برای اثبات این فرضیه، نخست تلاش شده است رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و قرض‌الحسنه بررسی شود، سپس هر یک از محورهای شش‌گانه فوق به‌طور جداگانه، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشان داده شده است که قرض‌الحسنه در ایجاد آنها چه نقشی ایفا می‌کند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی به دنبال اثبات فرضیه خود است.