مقاله


کد مقاله : 139707161856363000166

عنوان مقاله : رصد و تحلیل محتوای مقاله‌های اقتصاد مقاومتی منتشرشده در فصلنامه‌های علمی پژوهشی

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 916

فایل های مقاله : 475 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید ارشدی v.arshadi@um.ac.ir استادیار دکترا
2 نرگس اورعی nargesoraee@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بند 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای را موظف به مفهوم‌شناسی، تبیین ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی می‌کند. ناظر به این بند از سیاست‌ها، تبیین توصیفی روند مشارکت بخشی از نخبگان و پژوهشگران در اجرای این سیاست راهبردی و چگونگی آن، علم‌سنجی و رصدکردن فعالیت‌های علمی پژوهشی، نقشه راهی را برای دیگر پژوهشگران علاقه‌مند در تعیین راه پژوهشی خود ترسیم می‌کند. یافته‌های پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تحلیل محتوای کل 87 مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در بین سال‌های 1391تا نیمه اول 1396 به‌دست آمده است. تحلیل محتوای مقاله‌ها نشان می‌دهد تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، ابزارهای ترویج مفهوم (گفتمان‌سازی)، تبیین مبانی نظری، بررسی سازگاری مبانی نظری با مکتب‌های اقتصادی متعارف و غیرمتعارف، تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، تحلیل هر یک از مؤلفه‌ها، الویت‌بندی مؤلفه‌ها، ارائه راهبردهای کلی و جزیی، تشریح الزام‌های اقتصاد مقاومتی، تبیین عامل‌های اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی، اثرگذاری اقتصاد مقاومتی بر دیگر متغیرهای اقتصادی، روش‌شناسی اقتصاد مقاومتی، ابزارسازی و ابزارشناسی برای اجرای راهبردها، تجربه‌نگاری، رفتارشناسی تاریخی، شناسایی و شناساندن نقش دستگاه‌ها در سطح خرد و کلان، شاخص‌شناسی و شاخص‌سازی، برنامه‌سازی و نقشه راه، موضوع‌های کلی بوده که فعالیت‌های علمی صورت گرفته است و مقاله‌های منتشرشده حاصل از آن‌ها به آن پرداخته‌اند. بیشترین تراکم مربوط به اولویت‌بندی‌کردن مؤلفه‌ها و شناساندن نقش دستگاه‌ها در سطح خرد و کلان برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.