مقاله


کد مقاله : 139803011748273010008

عنوان مقاله : نقش بیداری و خودباوری ملی در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه امام خمینی

نشریه شماره : 5 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 482

فایل های مقاله : 712 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسین حسینی sho.hosseini@chmail.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از پایه‌های تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات اقتصادی کشور، تحقق مشارکت مردمی در اقتصاد و شکل‌گیری اقتصاد مردم‌محور است. گام نخست جهت تحقق و شکل‌گیری مشارکت مردمی در اقتصاد تبیین مدل و ابعاد نظری آن است. در مقاله پیش‌رو کوشیده شده است با بررسی اندیشه‌های حضرت امام خمینی - که توانستند بزرگ‌ترین حماسه‌های مشارکت مردمی را در عرصه‌های گوناگون اجرا و پیاده‌سازی کنند- به کمک روش «نظریه‌پردازی داده‌بنیاد» ، برخی از ابعاد مدل پیش‌گفته، بررسی و تبیین شود. بعد از احصا و بررسی بیانات وی، مدلی برای مشارکت مردم در اقتصاد به‌دست آمد که به ترتیب از سه گام «بیداری و خودباوری ملی»، «همت، عزم و اراده ملی» و «قیام و مشارکت ملی» تشکیل شده است. بیداری و خودباوری، نخستین و مهم‌ترین جزء این مدل شمرده می‌شود.