مقاله


کد مقاله : 139910181342113030221

عنوان مقاله : اصلاح و کاهش زمینه‌های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران

نشریه شماره : 7 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 133

فایل های مقاله : 896 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد کجوری هرج j.kojoori@chmail.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بودجه‌ریزی دولتی به‌عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم‌ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می‌شود. در کشورهایی که مداخلۀ دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجۀ دولتی نقش بسزایی در جهت‌دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه‌های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می‌گیرد. وجود آسیب‌های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه‌های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به‌منظور کاهش زمینه‌های فساد و تحقق بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب‌شناسی فرآیند تصویب لایحۀ بودجه به‌لحاظ زمینه‌های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوۀ بودجه‌نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه‌ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه‌ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربۀ برخی کشورها و دیگر پژوهش‌های صورت‌گرفته، راهکارهایی ارائه کند.