مقاله


کد مقاله : 13980301187553010010

عنوان مقاله : تعصب در مصرف کالای ایرانی، راهبردی مهم در رویارویی با تهاجم تمام عیار اقتصادی

نشریه شماره : 5 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 443

فایل های مقاله : 428 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ساجد صمدی قربانی sinsadkd@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 رضیه خالقپور r.khaleghpour@gmail.com دانشجو کارشناسی

چکیده مقاله

با تعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار محوری در سال 1397، رهبر معظم انقلاب ضمن پافشاری دوباره بر اساسی‌ترین راهبرد اقتصادی انقلاب اسلامی یعنی «حمایت ایمانی از تولید ملی»، رویارویی اقتصادی با دشمن را وارد فاز جدیدی کردند. حمایت مورد نظر معظم‌له از بُعدهای گوناگونی مانند: حمایت دولتی از کالای ایرانی، تولید کالای با کیفیت و رقابت‌پذیر به‌وسیله تولیدکننده ایرانی و تعصب مصرف‌کننده روی کالای ایرانی تشکیل می‌شود که پرداختن به هر کدام از این بُعدها به‌طور مجزا نیازمند مطالعه‌ای مستقل است. در مقاله پیش‌رو با بهره‌مندی از روش اسنادی – کتابخانه‌ای به‌عنوان یکی از روش‌های معتبر در مطالعه‌های علوم انسانی، ضمن تمرکز بر مفهوم «مصرف متعصبانه» به‌عنوان یکی از بُعدهای حمایت از کالای ایرانی و واژگان کلیدی مربوط به گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی که به‌وسیله رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، در سه گفتار اصلی به چیستی، چرایی و چگونگی این نوع خاص از رفتار مصرفی می‌پردازیم. براساس نتیجه‌های به‌دست آمده در تحقیق پیش‌رو مهم‌ترین الزامات تعصب در مصرف کالای ایرانی عبارت هستند از: کنار گذاشتن الگوهای هزینه - فایده مادی در انتخاب‌ها، کوشش برای شناختن و شناساندن محصولات با کیفیت ایرانی، انجام اقدام‌های نمادین در حمایت از کالای ایرانی، تبدیل مصرف کالای خارجی به یک ضد ارزش و برحذر داشتن دیگران از مصرف کالای خارجی که می‌توانند به‌عنوان راهبردهای اساسی انقلاب اسلامی در رویارویی با تهاجم تمام عیار اقتصادی دشمن شمرده شوند تا وی را از دست‌یابی به یکی از مهم‌ترین اهدافش یعنی پدیدساختن بیکاری فراگیر ناکام بگذارد.