مقاله


کد مقاله : 139707161841143000164

عنوان مقاله : طراحی شبکه تعاونی‌های توزیع و بازاریابی محصول‌های کشاورزی: راهکاری عملیاتی در جهت اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 511

فایل های مقاله : 354 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن محمدی خیاره m.mohamadi@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 فاطمه شیراوند shiravan@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف اصلی تحقیق پیش‌رو، طراحی مدل و استقرار سازوکار شبکه تعاونی‌های توزیع و بازاریابی محصو‌ل‌های کشاورزی کشور در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی است. در پژوهش پیش‌رو کوشیده شده است به ضعف‌های نظام توزیع کالا در اقتصاد کشور، بازاریابی محصو‌ل‌های کشاورزی و بيان ضرورت و اهميت شبکه‌سازی در بازاريابي و نظام توزیع در قالب شرکت‌های تعاونی در بخش کشاورزی پرداخته شود و با مروری بر تجربه‌های کشورهای گوناگون در این‌باره، راهکارهای رویارویی با مسائل نظام بازاريابي محصول‌های کشاورزی در ایران ارائه شود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی به شیوه مطالعه کتابخانه‌ای است. نتیجه‌ها نشان می‌دهند که طراحی شبکه تعاونی‌های توزیع و بازاریابی محصول‌های کشاورزی ضمن افزایش کارایی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل دست‌یابی مستقیم مشتریان به تولیدکننده، باعث سهم‌بری حداکثری کشاورزان کوچک و روستاییان از ارزش افزوده تولیدها و مشوق تولیدکننده، توانمندسازی وی با افزایش سهم‌بری و سرانجام کاهش چرخه‌های معیوب و نامولد (کاذب) واسطه‌گری می‌شود. از این‌رو نتیجه‌های اجرای پژوهش پیش‌رو در جهت عملیاتی‌شدن بندهای 5 و 6 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از تولید داخل به‌ویژه بخش کشاورزی در جهت استقرار یک نظام متشکل بازاریابی و توزیعی و رقابتی‌شدن تعاونی‌های بازاریابی در جهت توسعه صادرات است.