مقاله


کد مقاله : 139611092246283000035

عنوان مقاله : اقتصاد مقاومتی: افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 391

فایل های مقاله : 814 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین امیری hossienamiri@gmail.com استادیار دکترا
2 محمد حسین کریم karimsistani482@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی‌ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام‌های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه‌رو هستند که قابلیت پیش‌بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب‌آوری ملی و کاهش آسیب پذیری می باشد. در این رویکرد، جامعه‌ای تاب‌آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به‌سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران‌های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی قدرت‌های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از‌این‌رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب آوری و ریسک پذیری ضروری به ‌نظر می‌رسد.