مقاله


کد مقاله : 139803011825133010012

عنوان مقاله : نقش بازاریابی مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی با مطالعه موردی مشکلات واحدهای تولیدی استان قم

نشریه شماره : 5 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 439

فایل های مقاله : 435 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکبر ابدالی محمدی abdali57@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اقتصاد مقاومتی راهبرد جدید ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و شتاب‌یافتن پیشرفت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر توجه نظریه‌پردازان تمام رشته‌های علمی به‌ویژه نظریه‌پردازان علوم انسانی را به خود جلب کرده است. از آن‌جا که تولید ملی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد و یکی از مشکلات اساسی در راه رونق تولید ملی، کمبود تقاضاست؛ بنابراین یکی از رشته‌هایی که می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند بازاریابی است. بازاریابی مردمی یکی از انواع بازاریابی است که شرکت‌ها با کمک مصرف‌کنندگان آن را به‌کار می‌گیرند. پژوهش پیش‌رو با روش تحلیلی با استفاده از ایده بازاریابی مردمی با ارائه یک مدل نشان می‌دهد که رویکرد مردمی‌بودن و جهادی‌بودن اقتصاد مقاومتی می‌تواند نوع خاصی از بازاریابی را که بازاریابی مردمی است برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی تعریف کند. طبق این مدل، مدیریت بازاریابی در بازاریابی مردمی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به‌وسیله شرکت‌های تولیدی انجام نمی‌شود بلکه خود مردم با همان روحیه جهادی به تبلیغ، عرضه، فروش و مصرف کالاهای ایرانی می‌پردازند. واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی مردمی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی.