مقاله


کد مقاله : 139707141815343000159

عنوان مقاله : نقش روحیه توحیدی در اجرای اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 821

فایل های مقاله : 712 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمود موسوی moosavi.3113@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

رفتارهای انسان تحت تأثیر علاقه‌ها و کشش‌های درونی شکل می‌گیرد که آموزه‌های دینی یکی از مهم‌ترین این علایق است که به شکل‌گیری بینش و سرانجام منش انسان می‌انجامد. انسان موحد به‌سبب نوع جهان‌بینی‌اش، رفتارهای متفاوتی در تدبیر حیات و معیشت خود دارد. اقتصاد مقاومتی ایده‌ای برگرفته از آموزه‌های دینی برای تدبیر معیشت و حفظ و صیانت اقتصاد جامعه در برابر آسیب‌های آن است که رفتارهای اقتصادی انسان موحد می‌تواند زمینه‌ساز پیاده‌سازی اصول آن باشد. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی تحلیلی و برشمردن ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی به بررسی روحیه‌های توحیدی مرتبط با اقتصاد در انسان موحد پرداخته و نقش هرکدام را در تقویت اقتصاد مقاومتی بررسی می‌کند و ضمن تبیین ارتباط اقتصاد مقاومتی با رفتارهای انسان موحد در بستر جامعه به این نتیجه رسیده که تقویت عدالت اجتماعی، مقاومت در برابر عامل‌های تهدیدزا اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، کاهش وابستگی به درآمد نفت، جنبش علمی، جهاد اقتصادی، مردم‌محوری، فسادستیزی، تأمین رفاه طبقه ضعیف و سرانجام پیش‌برد جامعه به سمت سلامت و پویایی اقتصاد، از جمله دستاوردهای نگاه توحیدی انسان در مسئله اقتصاد مقاومتی است.