مقاله


کد مقاله : 13961016161393000015

عنوان مقاله : شاخص عدالت در سهم‌بری عوامل تولید با نگرش اسلامی

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 723

فایل های مقاله : 1/27 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد کاظم رجایی Smk_rajaee@yahoo.co.uk دانشیار دکترا
2 سعید مهدوی وفا mahdavivafa@whc.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بررسي سهم عادلانه عوامل توليد از درآمد حاصل از توليد و تدوين شاخص‌هايي جهت سنجش آن، يکي از مهم‌ترين بحث‌هاي علم اقتصاد و مورد تأکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. اين امر مستلزم پيمودن مراحل چهارگانه تبيين مفهومي عدالت، شناخت استحقاق عوامل توليد، استخراج معيارهاي عدالت و در نهايت طراحي شاخص‌ها مي‌باشد. غالب مطالعات صورت گرفته با نگاه اسلامي، فاقد جامعيت و نظام‌مندي بوده و هيچ‌کدام شاخصي را در اين زمينه ارائه نمي‌کنند. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي، اين فرضيه را مطرح مي‌کند که از ديدگاه اسلام، عدالت در سهم‌بري عوامل توليد، مستلزم تفکيک ميان عوامل توليدي است که حق آنها به عين محصول توليدي تعلق مي‌گيرد؛ در حالي‌که معيار عدالت در سهم‌بري عوامل توليد در اين دسته از عوامل، اعطاي عين محصول توليدي به آنها مي‌باشد، سهم ساير عوامل (که حقي در عين محصول توليدشده ندارند)، در قالب اجرت و سهم بازاري مي‌باشد. در ادامه عنوان شده که اجرت و سهم بازاري، زماني عادلانه است که معيارهاي عدالت در دو سطح بازار و اقتصاد وجود داشته باشند. در طراحي شاخص عدالت در سهم‌بري عوامل توليد، با رعايت همين تقسيم‌بندي به ارائه سنجه‌هايي در هر بخش پرداخته شده و در نهايت با تجميع سنجه‌ها، شاخص عدالت در سهم‌بري عوامل توليد ارائه شده است.