مقاله


کد مقاله : 13970823162633000177

عنوان مقاله : بایسته‌های نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 323

فایل های مقاله : 633 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وهاب قلیچ vahabghelich@gmail.com استاد دکترا
2 رسول خوانساری r.khansari@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط‌مشي‌هاي كلي در اين سياست‌ها، نظام اقتصادي متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو محقق شود و الگویي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام عينيت يابد. در این راستا نظام بانكي به عنوان مهم‌ترین رکن نظام اقتصادي كشور، نقش ویژه‌ای در تحقق و اجراي اين سياست‌ها بر‌عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبيين مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتي، تلاش مي‌شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک‌ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم‌های بانکی به عنوان مهم‌ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده‌اند. بیان توصیه‌های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می‌دهد.