مقاله


کد مقاله : 1396112414993000036

عنوان مقاله : رهیافتی بر تبیین قناعت و نقش آن در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1730

فایل های مقاله : 502 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایوب امرائی amraee_1360@yahoo.com استادیار دکترا
2 غلامرضا عالیخانی gh.ailkhani.72@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 یونس نادمی younesnademi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر درصدد است با بهره‌گیری از آیات و روایات به روش تحلیلی، توصیفی، نقش و جایگاه قناعت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فضایل اخلاقی در سیاست اقتصاد مقاومتی از منظر منابع اسلامی تبیین نموده و به این سؤال پاسخ دهد که قناعت چه جایگاهی در آیات و روایات اسلامی داشته و چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ فرضیه این تحقیق آن است که این فضیلت اخلاقی بر اساس نتایج مطلوبی که درپی دارد، می‌تواند شاخص مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. با بررسی آیات و روایات محقق گردید، مواردی چون خانواده، فرد، شناخت و اعتقادات از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد و تقویت قناعت در زندگی بوده که در صورت تحقق، نتایج مطلوبی چون: بی‌نیازی، رضایت¬مندی، سلامتی دین و بدن، عفت، زهد، هدایت و رستگاری را در پی خواهد داشت. در اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین اقدام، اصلاح الگوی مصرف خانواده است. از طرفی الگوی مصرف در اسلام تحت عنوان قناعت مطرح‌شده که نتایج و آثار مطلوبی چون: رضایت و خوشنودی خداوند، رسیدن به رفاه اقتصادی، سعادتمندی و هدایت یابی وسلامتی جسم و جان را در پی دارد. همچنین از منظر تئوری اقتصادی قناعت از یکسو از طریق افزایش پس انداز، منابع کافی را برای تامین مالی سرمایه گذاری و تقویت تولید و اشتغال فراهم می¬کند و از طرف دیگر با تامین منابع بیشتر برای عقد قرض الحسنه می¬تواند نیازهای مصرفی اقشار کم درآمد را تامین نماید و در نتیجه می¬تواند نقشی موثر در کاهش فقر، بهبود توزیع درآمد و افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا نماید.