مقاله


کد مقاله : 13991018135433030223

عنوان مقاله : تدوین سند اقتصاد مقاومتی برای آموزش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای استان ایلام

نشریه شماره : 7 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 126

فایل های مقاله : 696 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمدرضا عالی re.aali@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به بندهای 1، 2،5،20 و 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری، راهبردهای سازمان فنی و حرفه‌ای بر طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری، ارتقاء فرهنگ مهارت‌آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان، توسعه مشاوره آموزشی و شغلی در کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فراهم نمودن سازوکارهای لازم برای بهره‌برداری متقابل از اعتبار گواهینامه‌ها و مدارج علمی نظام آموزش غیررسمی و رسمی کشور، توسعه مشارکت با بخش‌های عمومی و دولتی، استفاده‌ بهینه از منابع مالی، بسترسازی مناسب جهت ارزیابی آموزش‌های مهارتی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان و... قرارگرفته است. بنابراین در این تحقیق تلاش می‌شود اولاً مزیت‌های نسبی استان شناسایی شود و سپس به آنها با توجه به سازگاری بیشتر با رویکردهای اقتصاد مقاومتی امتیاز داد. پس‌ازآن به سازمان فنی و حرفه‌ای توصیه می‌شود که مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را به‌صورت عملی به‌سوی آن ظرفیت سوق دهد و با به‌کارگیری این آموزش‌ها موجبات اشتغال و تولید را فراهم نمود. نتایج نشان می‌دهد که 19 زیربخش اقتصادی هم دارای مزیت نسبی بوده و هم با رویکردهای اقتصاد مقاومتی منطبق هستند؛ 6 زیربخش دارای مزیت نسبی ولی با رویکردهای اقتصاد مقاومتی سازگار نیستند؛ 6 زیر بخش فاقد مزیت نسبی و منطبق با اقتصاد مقاومتی هستند و 29 زیر بخش دیگر فاقد هر دو مورد بوده‌اند.