جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139702301516463000061 مبانی توزیع ثروت و درآمد در قرآن کریم: نگاه مقایسه‌ای؛ مقدمه‌ای بر الگوی توزیع اقتصاد مقاومتی
سید محمد کاظم رجایی
مهدی محمدیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)