جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139610191747153000020 مفهوم‌پردازي و تبیین سهم کارآفرینی استراتژیک و مدیریت دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی
مهدی امیری
قاسم سلیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)