جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139703151146393000083 تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان رودبار)
بهمن طهماسی
سیروس حجت
فرهاد جوان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)