جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139707161841143000164 طراحی شبکه تعاونی‌های توزیع و بازاریابی محصول‌های کشاورزی: راهکاری عملیاتی در جهت اقتصاد مقاومتی
محسن محمدی خیاره
فاطمه شیراوند
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)