جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980301187553010010 تعصب در مصرف کالای ایرانی، راهبردی مهم در رویارویی با تهاجم تمام عیار اقتصادی
ساجد صمدی قربانی
رضیه خالقپور
2 139803011818293010011 شناسایی مؤلفه‌های راهبردی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی
عبدالعظیم قربانی
محمد عندلیب
علی رضا تاجه بند
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)