جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139610211731363000022 نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستوران‌های دانشجویی در بستر اینترنت اشیاء
خیراله رهسپار فرد
محمد مرادی
2 139702301523423000062 ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش فراترکیب و دلفی
محمد نظری پور
مهدی الله دادی
3 13970230161233000066 تحلیل محتوای کتاب‌های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه از منظر انعکاس مفاهیم «اقتصاد مقاومتی»
شهرام رنج دوست
4 139707141821353000160 بررسی تحلیلی نسبت اقتصاد مقاومتی با نظام اقتصادی اسلام به‌عنوان گره اصلی در عدم پیشرفت اجرایی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب
ساجد صمدی قربانی
5 139707161856363000166 رصد و تحلیل محتوای مقاله‌های اقتصاد مقاومتی منتشرشده در فصلنامه‌های علمی پژوهشی
وحید ارشدی
نرگس اورعی
6 13970215832583000058 رصد و تحلیل محتوای مقاله¬های «اقتصاد مقاومتی» منتشرشده در فصلنامه¬های¬ علمی-پژوهشی
نرگس اورعی
وحید ارشدی
7 139803011748273010008 نقش بیداری و خودباوری ملی در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه امام خمینی
سید حسین حسینی
8 139803011818293010011 شناسایی مؤلفه‌های راهبردی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی
عبدالعظیم قربانی
محمد عندلیب
علی رضا تاجه بند
9 139803011825133010012 نقش بازاریابی مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی با مطالعه موردی مشکلات واحدهای تولیدی استان قم
اکبر ابدالی محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 9 ( از 9 رکورد)