آخرین شماره


شماره 2 سال 2
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - طراحی شبکه تعاونی‌های توزیع وبازاریابی محصولات کشاورزی: راهکاری عملیاتی در راستای اقتصاد مقاومتی ( DOI : 0)
( محسن محمدی خیاره - علی کارشناسان - فاطمه شیراوند )
2 - بررسی تحلیلی نسبت اقتصاد مقاومتی با نظام اقتصادی اسلام به عنوان گره اصلی در عدم پیشرفت اجرایی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ( DOI : 0)
( ساجد صمدی قربانی )
3 - نقش روحیه توحیدی در اجرای اقتصاد مقاومتی ( DOI : 0)
( سید محمود موسوی )
4 - بررسی تحلیلی نسبت اقتصاد مقاومتی با نظام اقتصادی اسلام به‌عنوان گره اصلی در عدم پیشرفت اجرایی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ( DOI : 0)
( ساجد صمدی قربانی )
5 - رهیافتی بر تبیین قناعت و نقش آن در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن کریم و روایت‌ها ( DOI : 0)
( ایوب امرائی - غلامرضا عالیخانی - یونس نادمی )
6 - طراحی شبکه تعاونی‌های توزیع و بازاریابی محصول‌های کشاورزی: راهکاری عملیاتی در جهت اقتصاد مقاومتی ( DOI : 0)
( محسن محمدی خیاره - فاطمه شیراوند )
7 - بررسی محیط کسب‌وکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز ( DOI : 0)
( حسین امیری - معصومه بارانی بیرانوند )
8 - رصد و تحلیل محتوای مقاله‌های اقتصاد مقاومتی منتشرشده در فصلنامه‌های علمی پژوهشی ( DOI : 0)
( وحید ارشدی - نرگس اورعی )
9 - بررسی محیط کسب و کار در چهارچوب اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کشورهای حوزه سند چشم انداز ( DOI : 0)
( حسین امیری - معصومه بارانی بیرانوند )
10 - رهیافتی بر تبیین قناعت و نقش آن در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات ( DOI : 0)
( ایوب امرائی - غلامرضا عالیخانی - یونس نادمی )
11 - رصد و تحلیل محتوای مقاله¬های «اقتصاد مقاومتی» منتشرشده در فصلنامه¬های¬ علمی-پژوهشی ( DOI : 0)
( وحید ارشدی - نرگس اورعی )